วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

กุมภาพันธ์ 2552

สัปดาห์ที่ 1
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2252

เวลา 09.00 น. ทำ Caption ตอนครั่งเบรก 2-3 เบรกละ 10 นาที โดยใช้โปรแกรม Adobe Audition 1.5 เปิดไฟล์เสียง พิธีกรพูดกับเคสพร้อมกับพิมพ์ลงในโปรแกรม Notepad เสร็จแต่ละเบรกส่งให้พี่จุ๋มตรวจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 09.00 น. coppy แผ่น CD ตอน กว่าจะเป็นหมอ 1-2 , ก๊าซธรรมชาติ , กว่าจะเป็นวิศวกร 1-2 , ไฟฟ้าวิทยา, นักบินกับภารกิจเหนือฟ้า Captuer ภาพ Ins ให้พี่รุจน์เพื่อใช้ในตอนแมงกะพรุน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 09.00 น. ออกกองที่สยามโอเชียนเวอร์ ถ่ายแมงกะพรุนพร้อมกับสัมภาษณ์นักวิชาการเกี่ยวกับแมงกะพรุนว่าในประเทศไทยมีแมงกะพรุนกี่ชนิด มีพิษกับไม่มีพิษจะสังเกตอย่างไร เพื่อนำมาเป็นภาพ Ins ใช้ประกอบในตอนแมงกะพรุน เวลา 16.30 น. เอาเทปเบต้าไปให้พี่ฉัตรที่ห้องโยนเทป


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 09.00 น. coppy แผ่น CD จำนวน 10 แผ่น ของรายการกบนอกกะลาให้พี่จุ๋ม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 09.00 น. coppy เทปที่เป็น foot ภาพที่ถ่ายสัมภาษณ์อาจารย์ที่สอนวิศวฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด ลงม้วนมินิดีวีดี จำนวน 3 ม้วน

สัปดาห์ที่ 2

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 09.00 น. Capture ภาพตอน ร.ด. ม้วน 24-28 ให้พี่ตั้ว

เวลา 15.30 น. ถ่ายหน้าป้ายช่วยพี่ต่อศักดิ์ตอนแอนิเมชัน ตอน 1 ช่วยตั้งไฟ 3 ดวง ที่บ้านแผ่นดินไทยเสร็จถ่ายหน้าป้ายที่บ้านพลเมืองเด็ก

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 09.00 น. ทำ Caption ตอนแมงกะพรุนเบรก 1,2 และ 3 โดยนำ Caption ไปวางให้ตรงกับเสียงพูดที่อยู่ใน timeline ของโปรแกรมพรีเมียร์ 6.5 ซึ่งเป็นการทบทวนการตัดต่อของผมด้วย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 07.00 น. ออกกองที่อำเภอแก่งคอย สระบุรี เพื่อไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานผลิตเซรามิกพร้อมกับถ่าย Ins ขั้นตอนการทำเเซรามิกตั้งแต่นำดินขาวมาแปรรูปให้สามารถนำมาทำเป็นรูปถ้วย จาน ชาม และเซรามิกหลาย ๆ ชนิด ขั้นตอนการขึ้นรูปเซรามิก การเผ่า การลงสีและลวดลาย จนถึงขั้นตอนการจำหน่าย
เวลา 19.00 นใดนทางถึง กรุงเทพ ฯ

สัปดาห์ที่ 3

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 09.30 น. พิมพ์ Caption ตอนแอนิเมชัน 1 เบรกที่ 1 และ 4 เสร็จแล้วให้พี่จุ๋มตรวจและนำไปส่งให้พี่ปิ๊กห้องตัดต่อเพื่อนำไปวางในพรีเมียร์ ซึ่ง caption มีประโยชน์สำหรับผู้พิการทางการได้ยินสามารถรับชมได้

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551

ลามาสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 09.00 น. ฝึกทำโฟโตช๊อปการตกแต่งภาพ การปรับสี การลงสี การทำ CG ชื่อของพิธีกรและเคส พร้อมกับทำ Bra ความรู้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 09.00 น. หาภาพตอนไข่ไก่ เรื่องหมู ๆ หมอล็อตรักษาช้างป่า ภาพสัตวแพทย์ขูดหินปูนให้เสือที่สวนสัตว์ เพื่อใช้เป็นภาพ Ins ในตอนสัตวแพทย์ให้พี่หนึ่ง coppy แผ่นซีดี ตอนเปิดกะลาหากบตอน 1-2 และตอนกะปิ ให้พี่เรย์เพื่อส่งให้เคส

สัปดาห์ที่ 4

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 13.30 น. ออกแบบปกรายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มส่งอาจารย์นิเทศก์ เอาเทป NO Mix ตอนหมอล็อตไปคืนที่บ้านคนค้นฅน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 09.00 น. captrue ภาพตอนไข่ไก่เพื่อหาภาพไข่ที่อยู่ในฟาร์มและไข่ที่ไก่กำลังไข่ออกมาเพื่อนำมาเป็นภาพ Ins ในตอนสัตวแพทย์ให้พี่หนึ่ง

เวลา 15.00 น. ถ่ายหน้าป้ายตอนสัตวแพทย์ตอน 1 2 กับพี่เล็ก ช่วยติดตั้งไฟ จอมอนิเตอร์ เอาบทให้กับพี่ประสาน